Sistemul de fortificații construit in Moldova la sfârșitul secolului al XlV-lea, in momentul apariției pericolului otoman, cuprindea, in scopuri de apărare, întărituri de pământ si lemn, dispuse in jurul unor așezări, puncte fortificate aflate in centrul unor localitati sau pe principalele artere ele legătura dintre acestea (fortificații ale curților domnești si mânăstirești, precum si cetăți de importanță strategică, situate fie la hotare, pe linia Nistrului, fie în interior în zona apropiată, subcarpatică).

Între aceste întărituri Cetatea de Scaun a Sucevei, una dintre cele mai cunoscute până în prezent, s-a bucurat de faimă deosebită de-a lungul timpului. Identificând-se cu gloria militara și cu idealul de independență al întregului popor, Cetatea de Scaun a Sucevei a avut o istorie nu numai bogată în evenimente și fapte de lupta, ci a însemnat adesea și principalul element de rezistenta al întregii Moldove împotriva celor ce doreau sa o supună. Astăzi, complexul de arhitectura Cetatea de Scaun, reședința voievodala a Moldovei, sugerează vizitatorilor imaginea vieții Sucevei medievale.